தமிழ் கம்மியர் யின் அர்த்தம்

கம்மியர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பொற்கொல்லர், கொல்லர் போன்றோரைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர்.