தமிழ் கரகாட்டம் யின் அர்த்தம்

கரகாட்டம்

பெயர்ச்சொல்