தமிழ் கரண்டகம் யின் அர்த்தம்

கரண்டகம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (வெற்றிலை போடுபவர்கள்) சுண்ணாம்பு வைத்திருக்கும் சிறிய டப்பி.