தமிழ் கரண்டைக்கால் யின் அர்த்தம்

கரண்டைக்கால்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கணுக்கால்.