தமிழ் கீரிப்பல் யின் அர்த்தம்

கீரிப்பல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (மனிதர்களுக்கு இருக்கும்) கூர்மையான சிறிய பல்.