தமிழ் கருத்துமுதல்வாதம் யின் அர்த்தம்

கருத்துமுதல்வாதம்

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்
  • 1

    தத்துவம்
    கருத்துகளே முதன்மையானவை, உண்மையானவை, அனைத்திற்கும் அடிப்படையானவை என்று கூறும் தத்துவம்.