தமிழ் கருவிழி யின் அர்த்தம்

கருவிழி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கண்ணின் (நடுவில் உள்ள) கரு நிறப் பகுதி.