தமிழ் கரைபொருள் யின் அர்த்தம்

கரைபொருள்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    ஒரு திரவத்தில் கரைந்திருக்கும் பொருள்.