தமிழ் கரையேறு யின் அர்த்தம்

கரையேறு

வினைச்சொல்-ஏற, -ஏறி

  • 1

    (துன்பம், வறுமை முதலியவற்றிலிருந்து) மீளுதல்; விடுபடுதல்.

    ‘வறுமையிலிருந்து கரையேறுவது எப்போது?’