தமிழ் கர்த்தர் யின் அர்த்தம்

கர்த்தர்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    இயேசு கிறிஸ்து.