தமிழ் கறிக்கடை யின் அர்த்தம்

கறிக்கடை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இறைச்சி, மீன் போன்றவற்றை விற்பனை செய்யும் இடம்.

    ‘இன்று கறிக்கடையில் கறியெல்லாம் மலிவாக இருக்கிறது’
    ‘நல்ல கருவாடு வேண்டுமென்றால் கறிக்கடைக்குப் போய்ப்பாருங்கள்’