தமிழ் கறுப்பர் யின் அர்த்தம்

கறுப்பர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆப்பிரிக்க இன மக்கள்.