தமிழ் கலந்தாய்வு யின் அர்த்தம்

கலந்தாய்வு

(கலந்தாய்வு கூட்டம்)

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு உயர் கல்வி நிறுவனத்தில் சேருவதற்கு அல்லது அரசுத் துறையில் இடமாற்றம் பெறுவதற்கு ஒற்றைச் சாளர முறையில் ஒதுக்கீடு செய்ய நடத்தப்படும் கூட்டம்.

    ‘பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர்களைச் சேர்ப்பதற்கான கலந்தாய்வுக் கூட்டம் அடுத்த மாதம் 15ஆம் தேதி தொடங்குகிறது’
    ‘இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான மாற்றல் குறித்துக் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் விரைவில் கூட்டப்படும்’