தமிழ் கல்மழை யின் அர்த்தம்

கல்மழை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆலங்கட்டி மழை.