தமிழ் கல்மிஷம் யின் அர்த்தம்

கல்மிஷம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சூதுவாது.

    ‘என் மனத்தில் கல்மிஷம் இல்லை’