தமிழ் கல்லறைத் தோட்டம் யின் அர்த்தம்

கல்லறைத் தோட்டம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    கல்லறைகள் அமைந்திருக்கும் இடம்.