தமிழ் கல்லுளி யின் அர்த்தம்

கல்லுளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கல் செதுக்கப் பயன்படும் உளி.