தமிழ் கல்விக்கூடம் யின் அர்த்தம்

கல்விக்கூடம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பள்ளிக்கூடம், கல்லூரி போன்ற) கல்வி கற்பிக்கும் இடம்.