தமிழ் கள்ளபார்ட் யின் அர்த்தம்

கள்ளபார்ட்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (பழைய பாணி நாடகத்தில்) திருடன் வேடம்.