தமிழ் கள்வன் யின் அர்த்தம்

கள்வன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு திருடன்.