தமிழ் கவரிங் நகை யின் அர்த்தம்

கவரிங் நகை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு தங்க முலாம் பூசப்பட்ட நகை.