தமிழ் கஸ்தூரி மஞ்சள் யின் அர்த்தம்

கஸ்தூரி மஞ்சள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காட்டில் விளையும் ஒரு வகை வாசனை மிகுந்த மஞ்சள்.