தமிழ் காந்தியம் யின் அர்த்தம்

காந்தியம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (மகாத்மா) காந்தி கடைப்பிடித்த கொள்கைகள்.