தமிழ் காய்வெட்டு யின் அர்த்தம்

காய்வெட்டு

வினைச்சொல்-வெட்ட, -வெட்டி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தவிர்த்தல்.

  ‘என்னையும் கூட்டிக்கொண்டு போகிறேன் என்று சொன்னவர், காய்வெட்டிவிட்டுத் தான் மாத்திரம் போய்விட்டார்’
  ‘சரியான சமயங்களில் மற்றவர்களைக் காய்வெட்டிவிடுவதில் அவர் கெட்டிக்காரர்’

தமிழ் காய்வெட்டு யின் அர்த்தம்

காய்வெட்டு

பெயர்ச்சொல்-ஆக

 • 1

  (காய், பழம் போன்றவற்றைக் குறித்துவரும்போது) பழுக்க ஆரம்பித்த நிலை.

  ‘காய்வெட்டாக இல்லாமல் நன்றாகப் பழுத்த மாம்பழமாக வாங்கிக்கொண்டு வா’
  ‘வாழைப்பழம் சரியாகப் பழுக்கவில்லை, காய்வெட்டாக இருக்கிறது’