தமிழ் காரக் குழம்பு யின் அர்த்தம்

காரக் குழம்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உறைப்பான புளிக் குழம்பு.