தமிழ் கார்ப்பு யின் அர்த்தம்

கார்ப்பு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உறைப்புச் சுவை.