தமிழ் காரியதரிசி யின் அர்த்தம்

காரியதரிசி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு செயலர்.

    ‘சங்கீத சபாவின் காரியதரிசி’