தமிழ் காலாட்படை யின் அர்த்தம்

காலாட்படை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தரைப்படை.