தமிழ் காளி யின் அர்த்தம்

காளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கருமையான, உக்கிரமான தோற்றம் கொண்ட ஒரு பெண் தெய்வம்.