தமிழ் காவடிச்சிந்து யின் அர்த்தம்

காவடிச்சிந்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இசைப் பாட்டு வகைகளில் ஒன்று.