தமிழ் கிரயப் பத்திரம் யின் அர்த்தம்

கிரயப் பத்திரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு சொத்து விற்பனையானதைக் குறித்துப் பதிவுசெய்யப்பட்ட பத்திரம்.