தமிழ் கிரிக்கட்டி யின் அர்த்தம்

கிரிக்கட்டி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கண் இமையில் உண்டாகும் வீக்கம்; கண்கட்டி.