தமிழ் கிருத யுகம் யின் அர்த்தம்

கிருத யுகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (புராணங்களில்) நான்கு யுகங்களில் (நன்மைகள் நிறைந்திருந்த) முதல் யுகம்.