தமிழ் கிறுக்கு யின் அர்த்தம்

கிறுக்கு

வினைச்சொல்கிறுக்க, கிறுக்கி

 • 1

  படிக்க முடியாதபடி தெளிவு இல்லாமல் எழுதுதல்.

  ‘பாடம் எழுதச் சொன்னால் இப்படியா கிறுக்குவது?’

 • 2

  ஒருவர் எழுதுவதைக் கேலியாகக் குறிப்பிடப் பயன்படும் சொல்.

  ‘என் கணவர் எப்பொழுதும் எதையாவது கிறுக்கிக்கொண்டேயிருப்பார்’
  ‘பொழுதுபோகாத நேரத்தில் ஏதாவது கிறுக்குவேன்’

 • 3

  (சிறு குழந்தைகள்) எழுதுவதான பாவனையில் கோடுகள் போடுதல்.

  ‘சுவர் முழுதும் குழந்தை கிறுக்கி வைத்திருந்தது’

தமிழ் கிறுக்கு யின் அர்த்தம்

கிறுக்கு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  பைத்தியம்.

  ‘அவனுக்குக் கிறுக்கு பிடித்துவிட்டது’

 • 2

  பைத்தியம் பிடித்த நபர்.

 • 3

  மற்றவர்களிலிருந்து வேறுபட்ட விதத்தில் சிந்திப்பவர், நடந்துகொள்பவர்.

  ‘மற்றவர்கள் தங்களைக் ‘கிறுக்கு’ என்று சொல்வதுதான் சில கலைஞர்களுக்குப் பிடிக்கும்போல் இருக்கிறது’