தமிழ் கில்லிதாண்டு யின் அர்த்தம்

கில்லிதாண்டு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கிட்டிப்புள்.