தமிழ் கிளைநதி யின் அர்த்தம்

கிளைநதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஓர் ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து வேறு வழியில் செல்லும் ஆறு.