தமிழ் கிழக்கு யின் அர்த்தம்

கிழக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சூரியன் உதிக்கும் திசை.