தமிழ் குஞ்சாலாடு யின் அர்த்தம்

குஞ்சாலாடு

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு லட்டு.