தமிழ் குட்டித்தாய்ச்சி யின் அர்த்தம்

குட்டித்தாய்ச்சி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சினைப்பட்ட ஆடு.

    ‘குட்டித்தாய்ச்சியை அவிழ்த்து நிழலில் கட்டு’
    ‘குட்டித்தாய்ச்சிக்குப் பலாச் சக்கையைப் போடாதே’