தமிழ் குடித்தொகை யின் அர்த்தம்

குடித்தொகை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மக்கள்தொகை.