தமிழ் குடிப்பிறப்பு யின் அர்த்தம்

குடிப்பிறப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒருவர் பிறந்த (உயர்) குடி.