தமிழ் குத்துச்செடி யின் அர்த்தம்

குத்துச்செடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    புதர்ச்செடி.