தமிழ் குத்தரிசி யின் அர்த்தம்

குத்தரிசி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கைக்குத்தல் அரிசி.