தமிழ் குமாரன் யின் அர்த்தம்

குமாரன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும் திருமண அழைப்பிதழ் முதலியவற்றில் குறிப்பிடும்போது) மகன்.

    ‘மூத்த குமாரன்’
    ‘கனிஷ்ட குமாரன்’