தமிழ் குருடன் யின் அர்த்தம்

குருடன்

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு பார்க்கும் திறன் இல்லாதவன்; கண் தெரியாதவன்.