தமிழ் குருத்துவம் யின் அர்த்தம்

குருத்துவம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    திருச்சபையால் திருப்பணிக்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறப்பு நிலை.