தமிழ் குருமிளகு யின் அர்த்தம்

குருமிளகு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (முதிர்ந்த, மணமுள்ள) காரமான மிளகு.