தமிழ் குளிசை யின் அர்த்தம்

குளிசை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மாத்திரை.

    ‘ஒரு குளிசை விழுங்கு, தலையிடி உடனே சுகமாகும்’