தமிழ் குஷ்டரோகம் யின் அர்த்தம்

குஷ்டரோகம்

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு தொழுநோய்.