தமிழ் கூண்டு வண்டி யின் அர்த்தம்

கூண்டு வண்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மேல்புறம் வளைவான கூரை போடப்பட்ட மாட்டு வண்டி.